Newsletter


Genius Lutos – projekt integracji społecznej
Projekt powstał w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie uczestnictwa w kulturze muzycznej oraz w celu przełamywania stereotypów związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Warsztaty, koncerty i nie tylko
Projekt to pięć form działania. Trzon warsztatów stanowi udział i zaangażowanie Orkiestry Perkusyjnej Gamelan ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie. Udział w projekcie biorą także muzycy szczecińskiej Filharmonii. W ramach projektu odbędą się próby Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, w celu przygotowania koncertów, kierowanych do przyszłych uczestników warsztatów. W trakcie prób zostanie przygotowany nowy repertuar, obejmujący utwory oparte na ideach Lutosławskiego oraz utwory inspirowane jego twórczością. Kolejnym działaniem będą warsztaty, a następnie wspólne koncerty. W ramach projektu zostanie wydany przewodnik metodyczny z dokumentacją filmową.

Projekt pilotażowy
„Genius Lutos” jest projektem pilotażowym. Zrealizowany w Szczecinie posłuży jako przykład dobrych praktyk do upowszechniania w innych instytucjach kultury na terenie całego kraju, pracujących lub kierujących swoją ofertę artystyczną i programową także do osób z upośledzeniem umysłowym.
Szczegółowy program znajduje się w kalendarium oraz do pobrania.

Trwałym efektem projektu jest przewodnik metodologiczny oraz dokumentacja filmowa. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:Partnerzy:
Rok Lutosławskiego, UNESCO, Instytut Muzyki i Tańca, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie, TVP Szczecin

Przygotowanie Roku Witolda Lutosławskiego odbywa się przy wsparciu finansowym Instytutu Muzyki i Tańca. Projekt jest współorganizowany
i współfinansowany ze środków Instytutu Muzyki
i Tańca.